Akredytacja

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym ubiega się o akredytację umożliwiającą szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej. W tym celu w dniu 25.06.2015 r. został wysłany wniosek do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zatwierdzony przez konsultanta wojewódzkiego do spraw medycyny rodzinnej dr Roberta Miazgę. Celem realizacji części szkoleń SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym zawarł stosowne porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie.