Bezpłatne badania gęstości kości pod kątem osteoporozy !!!

SPGZOZ w Krościenku Wyżnym prowadzi zapisy na badanie densytometryczne wraz z interpretacją wyników dla wszystkich chętnych pacjentek między 50 a 70 rokiem życia.

Badanie odbędzie się w dniu 6.08.2021r. w Ośrodku Zdrowia w Krościenku Wyżnym ul. Szkolna 13. (konkretną godzinę podamy w późniejszym terminie).

Densytometria jest rodzajem badania rentgenowskiego, które służy do oceny gęstości mineralnej kości. Jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce osteoporozy. Pomaga lekarzowi ocenić ryzyko złamań kości, a w niektórych przypadkach rozstrzyga, czy należy rozpocząć leczenie osteoporozy (służy także do oceny skuteczności leczenia).