Strona główna BIP

SPG ZOZ Krościenko Wyżne: Biuletyn Informacji Publicznej

SPG ZOZ Krościenko Wyżne

Adres: Krościenko Wyżne

Redaktor: Redaktor BIP

Adres e-mail spgzoz.kroscienko@gmail.com

Numer telefonu: +48133067076

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Swoim zakresem obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, opiekę stomatologiczną, specjalistyczne świadczenia zdrowotne, opiekę pielęgniarki i położnej. Świadczenia medyczne wykonywane są zgodnie z harmonogramem z poszanowaniem godności i praw pacjenta.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Poza godzinami pracy ośrodka zdrowia pacjenci mogą uzyskać pomoc lekarską w przypadkach nagłych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej świadczonej przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 lub z pomocy zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przy ulicy Grodzkiej.

Adres jednostki:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym

ul. Szkolna 13

38-422 Krościenko Wyżne

NIP

684 212 86 37

REGON

370441909

KRS

0000003098

tel.

( 013 ) 431 50 76

Dyrektor: mgr Jakub Bereś

Z-ca dyrektora: lek. med. Ewa Gonet-Jurusik

księgowa: Elżbieta Gerlach

UCHWAŁA NR XLVI/312/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2022 rok

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SPG ZOZ za rok 2021

Załącznik do uchwały

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana: