Diagnostyka USG

Szanowni Pacjenci !!!

Miło nam poinformować, że w Ośrodku Zdrowia w Pustynach powstała Pracownia Badań USG wyposażona w nowoczesny aparat do badań ultrasonograficznych Voluson S8 firmy GE Healthcare zakupiony ze środków własnych SPGZOZ Krościenko Wyżne.

Voluson S8 posiada 4 głowice, dzięki którym możliwe jest wykonanie wszystkich rodzajów badań USG, w tym najbardziej pożądane jak badania jamy brzusznej, tarczycy, piersi, badania ginekologiczne, naczyniowe metodą Dopplera, węzłów chłonnych, stawów a nawet badania kardiologiczne.

W chwili obecnej Pracownia Badań USG w Pustynach będzie prowadziła diagnostykę w pierwszej kolejności dla pacjentów SPGZOZ Krościenko Wyżne jak również, odpłatnie, dla wszystkich chętnych pacjentów spoza naszego Ośrodka.

W niedalekiej przyszłości SPGZOZ Krościenko Wyżne planuje uruchomić Poradnię Chirurgii Ogólnej, w której to Voluson S8 będzie podstawowym aparatem diagnostycznym.

Zapraszamy na badania bez kolejki !!!