O nas

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Swoim zakresem obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, opiekę stomatologiczną, specjalistyczne świadczenia zdrowotne, opiekę pielęgniarki i położnej. Świadczenia medyczne wykonywane są zgodnie z harmonogramem z poszanowaniem godności i praw pacjenta.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Poza godzinami pracy ośrodka zdrowia pacjenci mogą uzyskać pomoc lekarską w przypadkach nagłych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej świadczonej przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 lub z pomocy zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przy ulicy Grodzkiej.

Adres jednostki:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym

ul. Szkolna 13

38-422 Krościenko Wyżne

NIP

684 212 86 37

REGON

370441909

KRS

0000003098

tel.

( 013 ) 431 50 76

Dyrektor: mgr Jakub Bereś

Z-ca dyrektora: lek. med. Ewa Gonet-Jurusik

księgowa: Elżbieta Gerlach

lekarze POZ:

lek. med. Ewa Gonet-Jurusik

lek. med. Anna Kukla

lek. med. Mirosław Gonet

lek. med. Małgorzata Pytlowany – pediatra

lek. med. Mariola Rakoczy – pediatra

lekarze poradni specjalistycznych:

lek. med. Jacek Buchelt – Poradnia Neurologiczna

lek. med. Marzena Oskarbska-Bazia – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

gabinet stomatologiczny:

lek. stom. Wojciech Zacharjasz

lek. stom. Ewa Więcek

asystent stomatologiczny: Agata Kielar

pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

Monika Koszela

Marlena Penar

Alicja Cierpik

Olga Szufnarowska – Tuleja

położna środowiskowo-rodzinna:

Joanna Kozłowska

rejestratorka medyczna

Sylwia Liput